Avis de décès DA COSTA

Anne-marie DA COSTA ️

Roger DA COSTA ️

Suzanne DA COSTA ️

Olivier DA COSTA ️

David DA COSTA ️

Armando DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

Sabrina DA COSTA ️

Manuel DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

Antoine DA COSTA ️

Lydie DA COSTA ️

Manuel DA COSTA ️

Carlos DA COSTA ️

Christine DA-COSTA ️

Raymonde DA COSTA ️

Arnaldo DA COSTA ️

Francisco DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

Fernando DA COSTA ️

Marie DA COSTA ️

Ana DA COSTA ️

Sandra DA COSTA ️

Christine DA COSTA ️

Antonio DA COSTA ️

Daniel DA COSTA ️

Fernandea DA COSTA ️

Guilherme DA COSTA ️

Therese DA COSTA ️

Jean DA COSTA ️

Marie DA COSTA ️

Antoine DA COSTA ️

Manuel DA COSTA ️

Catherine DA COSTA ️

Lucia DA COSTA ️

Marie DA COSTA ️

Armando DA COSTA ️

Jose DA COSTA ️

Marylene DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

Alberto DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

Jean DA COSTA ️

Blandine DA COSTA ️

Gaspar DA COSTA ️

Manuel DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

Isaura DA COSTA ️

Antoine DA COSTA ️

Maria DA COSTA ️

D'où venaient les DA COSTA qui nous ont quittés ?

Répartition des DA COSTA décédés par département de naissance.

Où décèdent les DA COSTA ?

Répartition des DA COSTA par département de décès.

Qui sont les DA COSTA qui nous ont quittés ?

Evolution du nombre de décès de DA COSTA

Répartition des décès de DA COSTA par sexe

Répartition des décès de DA COSTA par tranche d'âges